Vũ Tiến Đạt - AD18084 - Mắt to tròn cực yêu

Ngày 29/04/2016 16:50 PM (GMT+7)

Bé Vũ Tiến Đạt, số báo danh AD18084 hay cười.

Bé Vũ Tiến Đạt, sinh ngày 15/05/2015. Bé Tiến Đạt 10 tháng tuổi ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Bé hay cười.

Vũ Tiến Đạt - AD18084 - Mắt to tròn cực yêu - 1

Vũ Tiến Đạt - AD18084 - Mắt to tròn cực yêu - 2

Vũ Tiến Đạt - AD18084 - Mắt to tròn cực yêu - 3

Vũ Tiến Đạt - AD18084 - Mắt to tròn cực yêu - 4

Vũ Tiến Đạt - AD18084 - Mắt to tròn cực yêu - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)