Vũ Trí Bảo - AD99615 - Chàng trai hay cười

Ngày 03/05/2016 18:00 PM (GMT+7)

Bé Vũ Trí Bảo, số báo danh AD99615 thích đi chơi, bắt trước mọi người.

Bé Vũ Trí Bảo, sinh ngày 05/06/2015. 

Vũ Trí Bảo - AD99615 - Chàng trai hay cười - 1

Vũ Trí Bảo - AD99615 - Chàng trai hay cười - 2

Vũ Trí Bảo - AD99615 - Chàng trai hay cười - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)