Chào cả nhà, tên con là Trần Nguyễn Gia Bảo. Tên thường gọi của con ở nhà là Bin Thối.

1/5