Thiên thần đáng yêu này có một cái tên khá "kêu" đấy nhé...

1/10