Một số suy nghĩ, hành động dù nhỏ thôi của vợ nhưng nếu chồng hiểu sẽ khiến cô ấy rất vui.

1/11