Nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về quy trình hiến tặng tinh trùng để phục vụ cho quá trình thụ tinh nhân tạo, một phóng viên đã sử dụng máy ảnh chuyên dụng của mình, ghi lại toàn bộ quá trình hiến tinh trùng tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Hành Dương tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Bộ ảnh được thực hiện ngày 13/11/2014. Trong ảnh, một tình nguyện viên đang đưa lọ tinh trùng của mình cho bác sỹ thông qua một ô cửa sổ nhỏ. 

1/14