Cả nhà thấy thân hình của con có lực lưỡng không ạ?

1/10