Bé Nguyễn Trần Diệu Hân được gọi ở nhà với cái tên rất yêu: Mít.

1/5