Chào cả nhà, con tên là Phạm Minh Ngọc, sinh ngày 01/01/2011.

Chào cả nhà, con tên là Phạm Minh Ngọc, sinh ngày 01/01/2011.

(Khampha.vn)
Ngày 28/12/2013 13:50 PM (GMT+7)