Bé Trần Nguyễn Bảo Nguyên có tên ở nhà là Su. Su rất hiếu động, hay cười và rất quậy....

1/5