Suốt 9 tháng 10 ngày mang thai, chắc hẳn mẹ bầu nào cũng sợ hãi khi nghĩ về lúc "vượt cạn". Hãy cùng theo chân hai mẹ bầu Quách Giai và Lưu Li (sống tại Tây An, Trung Quốc) để chứng kiến khoảnh khắc lâm bồn của họ. 

1/16