Bạn Trần Nguyễn Cẩm Hà dù là con gái nhưng rất hiếu động nhé.

1/5