Các bạn có nhận thấy gương mặt này rất quen trên Eva không?

Các bạn có nhận thấy gương mặt này rất quen trên Eva không?

(Khampha.vn)
Ngày 20/01/2014 12:36 PM (GMT+7)