Trong những tháng cuối thai kỳ, các mẹ bầu được tham gia lớp học tiền sản. Tại các lớp học này, mẹ sẽ được hướng dẫn cách thở, cách rặn đẻ và những bài tập thể dục giúp quá trình sinh nở diễn ra nhanh chóng.

1/18