Mình tên là Trần Thiên Đức, sinh ngày 18-08-2009. Nickname của mình là Tutu. Mình có sở thích chơi bóng đá.

Mình tên là Trần Thiên Đức, sinh ngày 18-08-2009. Nickname của mình là Tutu. Mình có sở thích chơi bóng đá.

(Khampha.vn)
Ngày 26/08/2014 23:01 PM (GMT+7)