Đối với Charné và chồng, ca sinh nở lần này là món quà vô cùng quý giá sau những mất mát mà họ đã trải qua trong những lần mang thai trước. Lily sẽ là đứa con đầu lòng, gắn kết tình yêu và là đứa con lai tuyệt vời của người chồng da trắng và người vợ da màu.

Đối với Charné và chồng, ca sinh nở lần này là món quà vô cùng quý giá sau những mất mát mà họ đã trải qua trong những lần mang thai trước. Lily sẽ là đứa con đầu lòng, gắn kết tình yêu và là đứa con lai tuyệt vời của người chồng da trắng và người vợ da màu.

Theo Minh Phương (Theo PS) (Khám Phá)
Ngày 01/10/2015 09:45 AM (GMT+7)