Tên con là Nguyễn Lê Cát Vy, sinh ngày 11/10/2012, con gần 1 tuổi rồi ạ.

1/8