Lang ben ở tuổi dậy thì

Lang ben ở tuổi dậy thì ảnh hưởng cả về mặt sức khỏe tinh thần lẫn nét thẩm mỹ của các bạn trẻ. Bệnh do nhiều yếu tố nguy cơ gây ra. Trong số đó, cuộc sống sinh hoạt tập thể - nơi tạo điều kiện cho lang ben phát triển và lây lan được cho là nguyên nhân rất đáng lo ngại.