Tôi khoe làm bánh con thỏ, còn chàng thì tưởng một đĩa xôi có rắc cốm.

1/18