Chúng ta không chỉ ăn bằng miệng mà còn thưởng thức bằng mắt, nhất là những đứa trẻ dễ bị thu hút những sắc màu.

1/30