Rảnh rỗi đi câu cá nào! Nhưng sao trong chiếc bánh này không có con cá nào thế nhỉ?

1/20