Vài điều nhắn nhủ, là con gái cần phải nhớ

Đừng quá yêu một ai đó mà quên mất mình là ai, mình muốn gì. Hy sinh là tốt, thay đổi là tốt, nhưng đừng đánh mất giá trị của mình.

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác