Nông trại hạnh phúc - nơi tạo ra dòng sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần

Ngày 27/11/2020 18:00 PM (GMT+7)

Tôi là Trường, năm nay ngoài 30 tuổi, đã có vợ và một cậu con trai 3 tuổi. Gia đình tôi gồm 3 thế hệ cùng sống trong một nông trại ở Đơn Dương (Lâm Đồng) với nghề chính là chăn nuôi bò sữa.

Nông trại hạnh phúc - nơi tạo ra dòng sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần - 1

Nông trại hạnh phúc - nơi tạo ra dòng sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần - 2

Nông trại hạnh phúc - nơi tạo ra dòng sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần - 3

Nông trại hạnh phúc - nơi tạo ra dòng sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần - 4

Nông trại hạnh phúc - nơi tạo ra dòng sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần - 5

Nông trại hạnh phúc - nơi tạo ra dòng sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần - 6

Nông trại hạnh phúc - nơi tạo ra dòng sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần - 7

Nông trại hạnh phúc - nơi tạo ra dòng sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần - 8

Nông trại hạnh phúc - nơi tạo ra dòng sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần - 9

Nông trại hạnh phúc - nơi tạo ra dòng sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần - 10

Nông trại hạnh phúc - nơi tạo ra dòng sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần - 11

Nông trại hạnh phúc - nơi tạo ra dòng sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần - 12

Nông trại hạnh phúc - nơi tạo ra dòng sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần - 13

Nông trại hạnh phúc - nơi tạo ra dòng sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần - 14

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/nong-trai-hanh-phuc-noi-tao-ra-dong-sua-tuoi-an-to...

(thoidaiplus.suckhoedoisong.vn).