Hài Hoài Linh: Ba anh "kua" má em (P4)

Tình huống hết sức oái oăm khi vợ tương lai của mình chính là con của người phụ nữ mà cha mình đem lòng yêu mến.

Theo NH (Youtube) (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác