Bản tường trình lý do đi học muộn chi tiết đến từng phút

Do đi học muộn quá nhiều lần, cô giáo đã đề nghị bạn nam sinh này tường trình lý do và bản tường trình được cô đọc giữa lớp đã khiến cả lớp không nhịn được cười

Theo TH (Youtube) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác