Bố đếm tiền, bé cười khanh khách

Em bé liên tục cười giòn tan khi thấy bố đếm tiền.

Theo Như Hoàn (Nguồn VTV) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác