Thanh niên đu cây cổ thụ bị ngã

Cả một đám thanh niên đu cây cổ thụ, kết quả cuối cùng thật thê thảm.

NH (Youtube)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác