Hài Chiến Thắng: Cho thuê nhà (P4)

Vở hài kịch mang đến tiếng cười vui khi tết đến xuân về của danh hài Chiến Thắng

NH (Youtube)
Tin bài cùng sự kiện Hài Tết 2017