Hài Hoài Linh: Ba điều ước (P2)

Ngày 06/08/2014 08:01 AM (GMT+7)

Ông địa Hoài Linh đã hiển linh ban cho gia đình Chí Tài 3 điều ước xóa đói giảm nghèo.

(Khampha.vn)