Hài Hoài Linh: Mộng khiêu vũ (P2)

Gìa rồi nhưng Hoài Linh vẫn muốn trở thành một người khiêu vũ giỏi dưới sự hướng dẫn của Chí Tài.

NH (Youtube)
Tin bài cùng sự kiện Hài Hoài Linh 2017