Hài tết 2015: Bí kíp ăn nhờ (P2)

Quang Tèo, Vượng Râu, Giang Còi đã bị một vố lừa nhớ đời

Theo NH (Youtube) (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác