Hài tết 2015: Bí kíp ăn nhờ (P2)

Quang Tèo, Vượng Râu, Giang Còi đã bị một vố lừa nhớ đời

Theo NH (Youtube) (Khám phá)
Tin bài cùng sự kiện Hài Tết 2017