Hài tết: Ba tay keo kiệt (P.1)

"Ở đâu có nhậu, ở đó có bạn", 3 anh bạn thân rủ nhau 'bẫy' gà đi lạc. Trích tiểu phẩm: Ba tay keo kiệt

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác