Hài tết: Ba tay keo kiệt (P.2)

Có mồi ngon, 3 chàng bợm nhậu rủ nhau góp rượu chung vui nhưng ai cũng nghĩ cách giở chiêu trò để ăn bớt.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác