Hài tết: Ba tay keo kiệt (P.3)

Vì giở chiêu 'tráo rượu đổi nước' nên 3 tay keo kiệt đã phải gánh chịu hậu quả tai hại.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác