Hài Thúy Nga: Bà già cô liêu (P2)

Các bậc tiền nhân dạy cấm có sai: "Dạy con từ thủa còn thơ; Dạy chồng từ thủa chồng sờ... ngón chân".

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác