Hài Trấn Thành: Ai hơn ai

Ngày Tết đến, các quý ông lại trổ tại thi tài nhậu nhẹt bên bàn rượu.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác