Hài Trấn Thành: Bà làm ông chịu

Có bà vợ sư tử hà đông như Cát Phượng thế này thì Trấn Thành còn phải chịu trận dài dài.

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Hài Trấn Thành 2017