Hài Trấn Thành: Bà làm ông chịu

Ngày 19/03/2014 08:21 AM (GMT+7)

Có bà vợ sư tử hà đông như Cát Phượng thế này thì Trấn Thành còn phải chịu trận dài dài.

(Khampha.vn)
Video cùng chủ đề Trấn Thành