Hài Trấn Thành: Bà làm ông chịu

Có bà vợ sư tử hà đông như Cát Phượng thế này thì Trấn Thành còn phải chịu trận dài dài.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác