Hài Trấn Thành: Cây xoài (P4)

Tiểu phẩm hài mang tên "Cây Xoài" của 3 nghệ sĩ Trấn Thành, Anh Vũ, Minh Nhí,

Theo NH (Theo Youtube) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác