Hài Trấn Thành: Giấc mơ làm nghệ sĩ

Trấn Thành hài hước giả gái với ước mơ làm nghệ sĩ.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác