Hài Trấn Thành: Giấc mơ làm nghệ sĩ

Trấn Thành hài hước giả gái với ước mơ làm nghệ sĩ.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Hài Trấn Thành 2017