Hài Trấn Thành: Nói lái

Cùng xem màn nói lái cực hài hước của Trấn Thành

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác