Hài Trấn Thành: Nói lái

Cùng xem màn nói lái cực hài hước của Trấn Thành

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Hài Trấn Thành 2017