Hài Trấn Thành: Tết trồng cây

Bằng sự láu cá, Trấn Thành khéo léo 'bóc mẽ' và khiến sếp mình phải ngượng chín mặt.

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Hài Trấn Thành 2017