Hài Trấn Thành: Tết trồng cây

Bằng sự láu cá, Trấn Thành khéo léo 'bóc mẽ' và khiến sếp mình phải ngượng chín mặt.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác