Hài Trấn Thành: Vợ người ta

Trấn Thành chế ca khúc "Vợ người ta" cực chất trong tiểu phẩm hài của mình

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác