Hồng Vân: Nhục vì ăn (P.1)

Hồng Vân đã lỡ tay hạ sát 1 con gà nhà hàng xóm và bị mang tiếng oan chỉ vì khi bầu bí chị nghén tiếng gà.

(Khampha.vn)