Hồng Vân: Nhục vì ăn (P.1)

Hồng Vân đã lỡ tay hạ sát 1 con gà nhà hàng xóm và bị mang tiếng oan chỉ vì khi bầu bí chị nghén tiếng gà.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác