Video: Ngoài tiền, rất nhiều thứ xúc động cũng ở cây ATM

Những người rút tiền từ cây ATM cảm thấy xúc động trước sự quan tâm mà ngân hàng dành cho mình.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác