Video: Tay không leo lên đỉnh núi cao 762 mét

Alex Honnold trở thành người đầu tiên trên thế giới leo lên núi đá đầy hiểm trở mà không cần dây thừng, thiết bị bảo vệ thậm chí mũ bảo hiểm.

H.A
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác