Shashank Vyas bỏ vợ vì học vấn thấp

Cuộc sống chốn phồn hoa đô thị đã khiến nam diễn viên sớm thay lòng đổi dạ và tình yêu với người vợ trẻ cũng vì thế lụi tàn theo năm tháng.