Cùng là những mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành của showbiz Việt nhưng khi đi sinh, có người chuẩn bị son phấn chỉn chu để giữ hình ảnh còn có người lại thoải mái để mặt mộc nhợt nhạt, xuống sắc. 

1/20