Phải bầu mới cưới (?!)

Vậy mà mới đây, con bé tới nhà gửi thiệp cưới, tôi hết hồn khi thấy cái bụng cháu cũng lùm lùm đội...