Cựu thành viên của nhóm The Bells đã hạ sinh con gái đầu lòng vào hôm qua.
Tin tức thị trường