Cần Thơ

25°C
Hiện tại
(01:44 - Chủ nhật
28-02-2021)

Đêm có mây
Nhiệt độ: 24°C- 33°C

97-Trung bình
Chỉ số không khí
(01:40)
Thay đổi khu vực

Dự báo thời tiết Cần Thơ 7 ngày tới

Thứ hai
(01/03)
19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thứ ba
(02/03)
24°C- 34°C
Có mây, không mưa

Thứ tư
(03/03)
25°C- 34°C
Có mây, không mưa

Thứ năm
(04/03)
25°C- 34°C
Có mây, không mưa

Thứ sáu
(05/03)
23°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

Thứ bảy
(06/03)
25°C- 34°C
Có mây, không mưa

Chủ nhật
(07/03)
25°C- 34°C
Có mây, không mưa

Khu vực
Hiện tại
Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hà Nội
16°C
Có mưa
156-Xấu
Chỉ số không khí (01:40)

16°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
TP.HCM
25°C
Đêm có mây
96-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

25°C- 31°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 31°C
Có mây, không mưa
Đà Nẵng
25°C
Đêm nhiều mây
17-Tốt
Chỉ số không khí (01:40)

23°C- 28°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 26°C
Có mây, có mưa rào
Nha Trang
26°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (01:40)

22°C- 29°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

23°C- 30°C
Có mây, không mưa
Hải Phòng
18°C
Có mưa
147-Kém
Chỉ số không khí (01:40)

18°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Vinh
20°C
Nhiều mây, không mưa
97-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

19°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sơn La
19°C
Đêm nhiều mây
108-Kém
Chỉ số không khí (01:40)

17°C- 27°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 23°C
Nhiều mây, không mưa
Phú Thọ
17°C
Đêm nhiều mây
83-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

17°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Pleicu
20°C
Đêm có mây
35-Tốt
Chỉ số không khí (01:40)

19°C- 32°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

20°C- 33°C
Có mây, không mưa
An Giang
25°C
Đêm nhiều mây
95-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

23°C- 33°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 34°C
Có mây, không mưa
Bắc cạn
16°C
Nhiều mây, không mưa
155-Xấu
Chỉ số không khí (01:40)

16°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Bắc Giang
16°C
Đêm nhiều mây
139-Kém
Chỉ số không khí (01:40)

16°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Bạc Liêu
26°C
Đêm nhiều mây
83-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 31°C
Có mây, không mưa
Bắc Ninh
16°C
Có mưa
123-Kém
Chỉ số không khí (01:40)

16°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Bến Tre
22°C
Đêm nhiều mây
97-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

22°C- 33°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 33°C
Có mây, không mưa
Bình Định
25°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (01:40)

23°C- 29°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 30°C
Có mây, không mưa
Bình Phước
25°C
Đêm nhiều mây
103-Kém
Chỉ số không khí (01:40)

24°C- 33°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 32°C
Có mây, không mưa
Cà Mau
26°C
Đêm nhiều mây
78-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 32°C
Có mây, không mưa
Cao Bằng
14°C
Nhiều mây, không mưa
151-Xấu
Chỉ số không khí (01:40)

14°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Đà Lạt
14°C
Đêm có mây
62-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

14°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đắk Lắk
22°C
Đêm nhiều mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

21°C- 34°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Đắk Nông
22°C
Nhiều mây, không mưa
89-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

20°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Điện Biên
18°C
Đêm nhiều mây
110-Kém
Chỉ số không khí (01:40)

14°C- 27°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

13°C- 26°C
Có mây, không mưa
Đồng Nai
25°C
Đêm nhiều mây
110-Kém
Chỉ số không khí (01:40)

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Đồng Tháp
26°C
Đêm nhiều mây
99-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

27°C- 32°C
Có mây, không mưa
Hà Giang
18°C
Nhiều mây, không mưa
120-Kém
Chỉ số không khí (01:40)

18°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Hà Tĩnh
20°C
Nhiều mây, không mưa
39-Tốt
Chỉ số không khí (01:40)

20°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

20°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Hải Dương
17°C
Có mưa
147-Kém
Chỉ số không khí (01:40)

17°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Hậu Giang
26°C
Đêm nhiều mây
93-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Hòa Bình
18°C
Nhiều mây, không mưa
159-Xấu
Chỉ số không khí (01:40)

18°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Hưng Yên
18°C
Có mưa
164-Xấu
Chỉ số không khí (01:40)

17°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Kiên Giang
26°C
Đêm nhiều mây
93-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

26°C- 31°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 31°C
Có mây, không mưa
Kon Tum
22°C
Đêm có mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

20°C- 33°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 33°C
Có mây, không mưa
Lai Châu
18°C
Đêm có mây
108-Kém
Chỉ số không khí (01:40)

14°C- 25°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

15°C- 25°C
Có mây, không mưa
Lạng Sơn
12°C
Có mưa
152-Xấu
Chỉ số không khí (01:40)

12°C- 18°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

15°C- 18°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Lào Cai
19°C
Nhiều mây, không mưa
108-Kém
Chỉ số không khí (01:40)

19°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Long An
25°C
Đêm nhiều mây
99-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

24°C- 32°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 32°C
Có mây, không mưa
Nam Định
18°C
Có mưa
163-Xấu
Chỉ số không khí (01:40)

18°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Ninh Bình
19°C
Có mưa
159-Xấu
Chỉ số không khí (01:40)

18°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Ninh Thuận
25°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

22°C- 31°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

23°C- 32°C
Có mây, không mưa
Phủ Lý
19°C
Có mưa
163-Xấu
Chỉ số không khí (01:40)

17°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Phú Yên
25°C
Đêm nhiều mây
34-Tốt
Chỉ số không khí (01:40)

21°C- 31°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 30°C
Có mây, không mưa
Quảng Bình
23°C
Có mưa
46-Tốt
Chỉ số không khí (01:40)

21°C- 26°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Quảng Nam
24°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

21°C- 29°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 29°C
Có mây, có mưa rào
Quảng Ngãi
24°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

22°C- 31°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

23°C- 29°C
Có mây, có mưa rào
Quảng Ninh
18°C
Nhiều mây, không mưa
66-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

18°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Quảng Trị
24°C
Có mưa
53-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

22°C- 28°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sóc Trăng
24°C
Đêm nhiều mây
91-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

23°C- 33°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 34°C
Có mây, không mưa
Tây Ninh
25°C
Đêm nhiều mây
103-Kém
Chỉ số không khí (01:40)

24°C- 34°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thái Bình
19°C
Có mưa phùn
161-Xấu
Chỉ số không khí (01:40)

18°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thái Nguyên
16°C
Nhiều mây, không mưa
67-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

16°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 19°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thanh Hóa
19°C
Có mưa phùn
151-Xấu
Chỉ số không khí (01:40)

18°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Huế
24°C
Đêm nhiều mây
31-Tốt
Chỉ số không khí (01:40)

22°C- 28°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 27°C
Có mây, có mưa rào
Tiền Giang
25°C
Đêm có mây
97-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

24°C- 34°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Tuyên Quang
17°C
Có mưa phùn
158-Xấu
Chỉ số không khí (01:40)

17°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

16°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Vĩnh Long
24°C
Đêm nhiều mây
99-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

24°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Vĩnh Phúc
18°C
Nhiều mây, không mưa
142-Kém
Chỉ số không khí (01:40)

17°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Vũng Tàu
25°C
Đêm nhiều mây
83-Trung bình
Chỉ số không khí (01:40)

24°C- 31°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 32°C
Có mây, không mưa
Yên Bái
17°C
Có mưa
157-Xấu
Chỉ số không khí (01:40)

17°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Cập nhật: 01:44 - 28-02-2021
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
  • Dự báo thời tiết Hà Nội  

  • Dự báo thời tiết miền Bắc  

  • Dự báo thời tiết miền Trung  

  • Dự báo thời tiết miền Nam  

  • Dự báo thời tiết TP.HCM